Pomoc ve světě

Každý rok zveřejňuje Organizace spojených národů zprávu o situaci dětí a upírá svůj pohled na více než sto milionů ohrožených dětí na naší planetě. Každodenně slyšíme a čteme o extrémní bídě, nerovnoměrném rozdělení blahobytu, selhání vlád, válečných konfliktech, přírodních katastrofách a epidemiích.

Velmi znepokojivě zní zprávy a statistiky o úmrtnosti novorozenců, dětech bez domova, pracujících dětech, obětech obchodu s dětmi, uprchlících, dětech národnostních menšin nebo dětech, jejichž rodiče zemřeli na AIDS.

Také v mnoha průmyslových zemích narůstá počet dětí, které žijí v bídě. Státy Evropské unie zaznamenávají historický nárůst dětí žijících v chudobě. I když zde platí určitě zcela jiná definice chudoby, přesto i v těchto rozvinutých společnostech se nedostávají finanční prostředky právě pro ty nejmenší. I zde jsou děti ohroženy následky chudoby. Neustále se prohlubuje rozdíl mezi chudými a bohatými.

Sociální situace mnoha dětí, které jsou pokládány za chudé, nás jako nadaci nenechává v klidu. Nejvíce postiženy chudobou jsou děti přistěhovalců a děti vychovávané jedním rodičem. Tyto děti se musí zříci třídních výletů i sportovních a volnočasových aktivit. Trpí nedostatečnou stravou, která má za následek jejich zdravotní problémy.

Podporujeme projekty pro děti, které se neobejdou bez bezprostřední pomoci v nouzi. Zašlete nám vaše podklady a popište, v čem konkrétně potřebuje dítě podporu. S ohledem na velké množství přicházejících požadavků jsme se rozhodli, že každý případ podpoříme pouze jednou.

Pomoc dětem, které se ocitly v nouzi, je pro nás opravdu důležitá.