06.04.2017

Podporujeme vzdělávání dětí s handicapem v Liberci

Jak staré přísloví praví, nejdůležitější v životě je vzdělání. Pro děti s kombinovanými vadami či autisty je ale náročné, chodit do školy, dosahovat dobrých studijních výsledků a přitom mít školu rád. 

Veškerou péči a podporu dostávají handicapované děti v Základní škole speciální v Liberci, kterou navštěvuje na 35 dětí. Vzdělávání těchto dětí má svá specifika a škola se snaží využívat moderní pomůcky. Škola nás oslovila s projektem, který si kladl za úkol zkvalitnit výuku dětí a pořídit jim výukové pomůcky, se kterými by je škola nejen bavila, ale usnadnila by jim také učení. Dětem přejeme, aby je škola opravdu bavila a s novými vzdělávacími pomůckami to byla velká zábava.

Základní škole speciální v Liberci jsme přispěli na výukové pomůcky částkou 81000 Kč.