Jak požádat o pomoc

Na nás se může obrátit každý, kdo v nouzi trpí nebo kdo by chtěl někomu pomoci. Žádosti můžete psát kdykoliv a to prostřednictvím e-mailu či nás kontaktovat telefonicky.

V případě podání žádosti o finanční pomoc na pořízení pomůcky, je nutné přiložit v kopiích všechny dostupné lékařské zprávy, ze kterých bude patrné, že dítě danou pomůcku bezvýhradně potřebuje.

Dále je nutné přiložit k žádosti celkový příjem rodiny včetně sociálních příspěvků, na které má rodina dítěte nárok. Žadatel tímto čestně prohlašuje, že udané příjmy rodiny odpovídají jejich skutečným příjmům. V případě nesprávných údajů si nadace vyhrazuje právo žádost zamítnout.

Jakákoliv pomoc pomáhá! Zavazujeme se, že každý příspěvek je využit na zmírnění utrpení dětí. Všechny žádosti jsou velmi pečlivě přezkoumány, zkontrolovány a musejí být žadatelem odůvodněny. Každý žadatel musí ve své žádosti splnit daná kritéria, snažit se vyčerpat všechny ostatní možnosti o přidělení příspěvku jinými organizacemi, ať už je to správa sociálního pojištění, příslušná zdravotní pojišťovna nebo sociální odbor obecního úřadu v místě bydliště.

Naděje dětem se snaží pomáhat právě těm, kteří již vyčerpali všechny uvedené možnosti a nadace je pro ně poslední záchranou, kdo může pomoci.

Pokud byste rádi požádali o pomoc, je nutné k podání žádosti vyplnit níže uvedený formulář, který nám zašlete elektronickou poštou.

K vyřízení žádosti je nutné dále doložit:

  • lékařskou zprávu zdůvodňující potřebu požadované pomoci
  • fotografie handicapovaného dítěte
  • kopie průkazu ZTP
  • popis a fotografie požadované pomůcky
  • zdůvodnění potřeby dané pomůcky
  • finanční příjmy rodiny
  • vyjádření revizního lékaře ze zdravotní pojišťovny
  • kalkulaci či proformafakturu pomůcky
V případě dalších informací nás kontaktujte na uvedených kontaktech.