Individuální zdravotní pomoc

Zatím co většina dětí u nás vede bezpečný, zdavý a šťastný život, zdravě se stravují a spí ve svých vlastních postýlkách, setkáváme se také s příběhy dětí, které ve svém životě takové štěstí nemají. Narodí se s velkým tělesným a psychickým postižením, bojují o svůj život.

Naopak tyto děti jsou velmi silné a chtějí se ostatním zdravým dětem vyrovnat. Právě tady přichází pomoc naší organizace, kdy se snažíme těmto dětem ulehčit už tak těžký život.


Nadace byla založena, aby život těchto dětí mohla zachránit, aby jim zmírnila bolest a mohla zlepšit kvalitu jejich života. Jsme jedna z mála nadací v České republice, která těmto dětem pomáhá. Přinášíme těžce postiženým dětem pomoc. Jednáme velmi rychle a nebyrokraticky, neboť dítě v nouzi je dítě, které nemůže čekat.

Vzhledem k tomu, že postižené dítě potřebuje maximální péči rodiny, dostává se rodina často do velké finanční tísně, protože jeden rodič (většinou matka) se musí zříci svého povolání a ošetřovat dítě 24 hodin denně v domácí péči. Rodina dostává od státu sociální příspěvek na péči o postižené dítě, ale tento příspěvek nepokrývá skutečné náklady rodiny.

Podporujeme především nákup pomůcek, abychom dítěti ulehčili jeho těžký osud. Upřednostňujeme ty rodiny, které se ocitly v nouzi a nejsou schopny pořídit dítěti kompenzační pomůcky, které potřebuje pro zkvalitnění života. Nadace je poslední možností, koho mohou požádat o pomoc.