Nepodporujeme

  • sponzorské aktivity, kde naše podpora by byla využita na uspořádání benefiční akce
  • spolky a sdružení, kde není prokazatelné, na jakou pomoc byla naše podpora využita
  • velké organizace
  • nákupy nemovitostí a opravy stávajících budov
  • náklady na správu, mzdy a nájmy organizace
  • výstavbu ani přestavbu dětských hřišť