Kde pomáháme

Nadace pomáhá v okamžiku, kdy jsou děti v bezprostřední nouzi – bez ohledu na národnost, barvu pleti nebo víru. Náš hlavní úkol je záchrana života a zmírnění nemoci. Na prvním místě stojí děti, u kterých je bezprostředně ohrožena jejich existence.

Z hlediska záchrany života poskytujeme dětem pomoc při pořízení finančně nákladných přístrojů a pomůcek, které jim život podstatně ulehčí. Jedná se především o děti, které se narodily s vážným vývojovým postižením nebo v průběhu jejich života byla u nich diagnostikována nevyléčitelná nemoc. Tyto děti jsou často odkázány na nezištnou pomoc, kterou jim můžeme zajistit, a tím zmírnit jejich utrpení. Snažíme se především pomáhat dětem ze sociálně slabých rodin, kdy maminka často musí zůstat s dítětem doma a jediný živitel rodiny je pouze otec. Pomůcky pro takto handicapované děti jsou pro rodinu z finančního hlediska nedostupné.

Nadace nepomáhá jen rodinám s handicapovanými dětmi, ale také finančně podporuje další potřebné instituce jako nemocnice, charitu, místní sociální služby, neziskové organizace atd.

Vzhledem k velkému počtu žádostí a k omezení našich finančních prostředků jsme vytvořili rovné rozdělování prostředků na základě výběrových kritérií. Abychom uspokojili co největší počet nemocných dětí, poskytujeme pouze jednorázovou pomoc, to znamená, že dítě může dostat pouze jednou za život příspěvek na zmírnění jeho utrpení. Stejnými pravidly se řídi i poskytování finančí pomoci pro organizace, které se dětem snaží pomáhat.