Jak pomoci

Někteří lidé se domnívají, že jejich pomoc by byla "jen kapkou v moři". Jiní se obávají, že většina z jejich darů bude použita na správní náklady organizace nebo že dar vůbec nedorazí na místo určení. Koncept naší nadace je ale v tomto směru zcela odlišný.

Každý dar je stoprocentně využit na daný účel, protože díky podpoře společnosti Swiss Life Select naše nadace nemusí nést žádné náklady na správu. Můžeme tak zaručit dárcům, že veškeré finanční prostředky putují pouze na pomoc handicapovaným dětem. Dětem, které naši pomoc opravdu potřebují.