Nadace v Evropě

Confidence for Children

Nadace vznikla 19. ledna 1991 v Hannoveru. Jejím prvořadým cílem je dobročinná a nezištná pomoc dětem na celém světě, bez rozdílu barvy pleti či náboženského vyznání. Nezištná pomoc dětem je směřována k záchraně jejich života, zmírnění nemoci a zlepšení kvality života.

Stejným způsobem funguje nadace v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku, kde její pracovníci organizují a podporují – částečně ve spolupráci s ostatními organizacemi – humanitární akce pro děti z celého světa.

Nadace je řízena z Hannoveru a má zastoupení v Rakousku ve Vídni a v České republice v Brně. O poskytnutí grantu rozhoduje šestičlenná správní rada, která je jmenována výběrovou komisí.