Nadace v České republice

Naděje dětem

Nadace Naděje dětem začala na území České republiky působit v roce 2005 (původní název nadace Pomoc dětem). Finanční prostředky plynou do nadace zcela unikátním způsobem, a to tak, že každý privátní finanční poradce společnosti Swiss Life Select v České republice měsíčně přispívá do nadace Naděje dětem jedním procentem ze svého výdělku.

Nadace Naděje dětem si klade za cíl nezištně pomáhat dětem, které se ocitly v ohrožení, potřebují pomoc pro zlepšení kvality života a zmírnění utrpení, jež jim způsobují často nevyléčitelné nemoci.


V České republice žije mnoho nemocných dětí v nouzi, pro mnohé je naše pomoc životně důležitá a ulehčuje jejich nepříznivý osud.


Jedním z prvních projektů, na kterých se nadace finančně podílela v roce 2005, byly projekty Šance, Spondea, Babybox pro odložené děti a Dětské krizové centrum. V dalších letech jsme se rozhodli podpořit handicapované děti, kterým jsme již darovali řečové přístroje, dýchací přístroje, přístrojové oxymetry, polohovací lůžka, zdravotnický materiál, několik invalidních vozíků, rehabilitačních přístrojů a další potřebné pomůcky. Naše podpora také směřuje do dětských domovů pro postižené děti, kam jsme již darovali např. překážkovou dráhu a madla pro hipoterapii. Snažíme se podporovat také neziskové organizace, které nezištně pomáhají dětem. Podpořili jsme např. činnost stacionáře Vlaštovka v Hodoníně, kam jsme zakoupili speciální magnetoterapeutické přístroje.

Výjimkou pro nás není ani pomoc nemocnicím, jimž se snažíme pořizovat lékařské přístroje, které dokážou dětem zachránit život či pomoci při náročné léčbě.
Při výběru vhodných projektů spolupracujeme zejména s humanitárními organizacemi, občanskými sdruženími, charitami, nemocnicemi a dětskými domovy.