Pomáháme handicapovaným dětem.

O nás

Informace o nadaci

Nadace se angažuje v pomoci dětem v nouzi. V České republice začala nadace působit v roce 2005. Hlavním cílem nadace je zachraňovat životy dětí, zmírňovat jejich utrpení v nemoci a zlepšovat kvalitu jejich života.

Do nadace dobrovolně přispívají částí svého platu pracovníci společnosti Swiss Life Select a tím vytváří hlavní ekonomický základ nadace. Veškeré náklady na správu nadace přebírá zakladatel nadace společnost Swiss Life Select a příspěvky tak z celé části pomáhají přímo dětem.

Nadace v České republice

Nadace si klade za cíl nezištně pomáhat dětem, které se ocitly v ohrožení a potřebují zlepšit kvalitu žívota. více..

Nadace v Evropě

Prvořadým cílem je dobročinná a nezištná pomoc dětem na celém světě, bez rozdílu barvy pleti či náboženského vyznání. více...