Pomáháme handicapovaným dětem.         Naší odměnou jsou jejich šťastné tváře.

Prvořadým cílem je dobročinná a nezištná pomoc dětem na celém světě, bez rozdílu barvy pleti či náboženského vyznání.